Skjerpeveien 2 Næring

Flott del av Nøtterøy som kan utvikles mhp næring.